Systeemtherapie

Als systeemtherapeut kijk ik altijd naar hoe mensen functioneren binnen hun relaties: in het gezin, de familie, op hun werk of op school. De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) schrijft voor dat het volgen van de opleiding alleen niet voldoende is om erkend lid te kunnen zijn. 75 sessies supervisie en 25 sessies leertherapie moeten ervoor zorgen dat wij als therapeut de processen van onze clienten goed kunnen onderscheiden van die van ons zelf.

Veel psychische klachten hebben te maken met hoe mensen functioneren binnen hun netwerken. Toch wordt vaak gekozen voor individuele therapie. Dat is jammer, want systeemsessies zijn vaak heel snel en diepgaand van invloed op individuele klachten. Soms komt een heel gezin bij allerlei individuele therapeuten. Ik zie dat als ineffectief en een gemiste kans voor de hulpverlening.

Coaching

Ik bied zowel individuele als relationele coaching. Bij coaching hoeft geen sprake te zijn van psychische klachten maar er is wel altijd een wens tot verandering. De gesprekken helpen clienten focussen op hun doel en faciliteert hen in hun leerproces. Daarnaast heb ik in diverse teams een coachende rol gehad om meer systeemgericht te gaan denken en werken of richting meer zelfsturing.

Trainingen

Training en workshops bied ik op maat aan aan teams. Voorbeelden hiervan zijn de klinische lessen aan medewerkers van een instelling die te maken heeft met clienten in huiselijk geweld situaties. Bij de opleiding tot transcultureel systeemtherapeut heb ik les gegeven. Werkstresstrainingen voor clienten die (aankomende) burnoutklachten hadden. Een programma deskundigheidsbevordering bij een FACT team in Amsterdam omvatte allerlei interactieve workshops rondom diversiteit en in- en uitsluiting als ook begeleide intervisie.