De mens is een fundamenteel relationeel wezen”. Deze uitspraak van een collega van mij is kenmerkend voor mijn visie en werkwijze. Vaak wordt gedacht dat we kunnen bestaan zonder de ander. In onze westerse maatschappij ligt veel nadruk op individuele ontplooiing en veel minder op collectieve waarden en normen. Hierdoor is een enorm gat ontstaan tussen het individu en de gemeenschap. Nergens komt meer eenzaamheid voor dan hier, depressies zijn een epidemie geworden in Nederland.

Inclusie betekent voor mij dat iedereen van waarde is. Elk op zijn eigen manier. Iedereen kan meedoen om onze gemeenschap te vormen. Dat is goed voor het individu maar ook voor de gemeenschap. Beperkingen in allerlei vormen zijn vaak een grond voor uitsluiting uit de groep. Ik streef naar een goede samenwerking waarbij de verschillen worden gevierd en benut.

Een goede dynamiek van aanvulling en wederzijds respect leidt tot onverwachte successen: het geheel is meer dan de som der delen.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *