Mijn opleidingen en werkervaring hebben ertoe geleid dat ik met alle mensen en teams kan werken. Ik ben optimistisch van aard en geloof dat iedereen uit is op ontwikkeling en verbetering van zijn of haar leven.

Een vaak gehoorde kreet in hulpverleningsland is dat iemand geen hulpvraag heeft en daardoor niet geholpen kan worden. In mijn ogen is het dan eerder zo dat het aanbod niet past bij wat diegene nodig heeft.

Door goed te luisteren, in te leven en aan te sluiten, kom ik er achter waar de schoen wringt. En dan zoek ik samen naar oplossingen die passend zijn.

Als systeemtherapeut let ik goed op hoe communicatie plaats vindt. Niet alles wordt met woorden overgebracht, integendeel. Aandacht voor wat niet gezegd wordt is belangrijk, vooral in samenwerkings- en samenlevingsverbanden. Daarnaast is het zo dat we weliswaar allemaal gelijkwaardig is, maar we zijn niet gelijk. Op allerlei gebieden zijn we gevormd door de context waarin we zijn opgevoed. Dit maakt dat we ons anders voelen dan mensen uit een andere klasse, van een ander opleidingsniveau of etnische achtergrond.

Deze verschillen moeten we serieus nemen om te voorkomen dat we het contact met elkaar verbreken. Verschillen zijn er om erkend te worden en overbrugd te worden. Talloze methodieken, oefeningen en literatuur gebruik ik om in verbinding te blijven en op respectvolle manier samen te werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *