Inclusie betekent voor mij dat iedereen van waarde is. Elk op zijn eigen manier. Iedereen kan meedoen om onze gemeenschap te vormen. Dat is goed voor het individu maar ook voor de gemeenschap. Beperkingen in allerlei vormen zijn vaak een grond voor uitsluiting uit de groep. Ik streef naar een goede samenwerking waarbij de verschillen worden gevierd en benut.

Een goede dynamiek van aanvulling en wederzijds respect leidt tot onverwachte successen: het geheel is meer dan de som der delen.